Protokoll från institutionsstyrelsens möten publiceras längst ner på sidan.

Kallelse med dagordning och bilagor skickas ut till ledamöterna en vecka innan mötet. Då ska ärenden med eventuella underlag ha inkommit till sekreteraren och prefekten.

Sammanträdesdatum för institutionsstyrelsen, HT 2017

 • 13 september
 • 18 oktober
 • 6 december

I styrelsen ingår:

 • Inga Sanner (prefekt)
 • Rikard Hoogland (biträdande prefekt)
 • Helena Bodin, litteraturvetenskap
 • Jacob Derkert, musikvetenskap
 • Peter Gillgren, konstvetenskap (stf prefekt)
 • Sabrina Norlander Eliasson, konstvetenskap
 • Ulf Olsson, litteraturvetenskap
 • Thord Silverbark, idéhistoria
 • Mårten Snickare, konstvetenskap
 • Meike Wagner, teatervetenskap
 • Boel Westin, litteraturvetenskap
 • Anna Bengtsson Alzén, TA-personal
 • Edward Klingspor, TA-personal
 • Doktorandrepresentant
 • Studentrepresentant

Gruppsuppleanter lärare/forskare

(inträder i följande ordning)

 • Karin Dirke, idéhistoria
 • Barbro Sigfridsson, teatervetenskap
 • Fredrik Krohn Andersson, konstvetenskap

Gruppsuppleant TA-personal

 • Daniela Dahl, TA-personal