Kursen ingår i OpenLabs kursutbud. OpenLab är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH, KI, Södertörns högskola, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Kursen kan räknas in i samtliga huvudområden vid Stockholms universitet under förutsättning att studenten skriver sitt examensarbete inom samma huvudområde.

Är du intresserad av att arbeta i tvärvetenskapliga team och med de utmaningar som Stockholm står inför i framtiden? I så fall är den här kursen något för dig. I utbildningen arbetar du i grupp med studenter från andra ämnen och lärosäten. Utbildningen sker i dialog med Stockholms stad, län och landsting. Målet är att ta fram nya idéer om hur till exempel vård, hälsa och miljö bäst kan hanteras i framtiden. Ni utgår från er egen ämnesbakgrund, men får också lära er metoder för hur ni kan organisera ett teamarbete och hantera de komplexa problem som ni möter under arbetsprocessen. Ni får också lära er hur ni kan kommunicera era lösningar och idéer.

All undervisning sker på engelska.

Nästa kurstillfälle startar vårterminen 2018. Ansökan görs via http://www.antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 september–16 oktober.

För vidare information om kursen, såsom schema m.m., besök kursens hemsida:

http://www.openlab.se

Ansvarig lärare: Magdalena Holdar magdalena.holdar@arthistory.su.se