Dagens aktuella scheman visas på en monitor mittemot hissarna på plan 6 samt på: Dagens schema