Information om e-post hittar du på su.se/serviceportalen > sök: E-post (student)

Det funktionsom tidigare hette studentmejl, när man fick en mejladress/mejlkonto kopplad till sitt universitetskonto, finns inte kvar.