Foto: MostPhotos/Syda Productions
Foto: MostPhotos/Syda Productions

Se även Regelboken om examination vid Stockholms universitet.
Regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva > Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

 

Direkta citat och källhänvisningar

Du får inte använda formuleringar och tankegångar från någon annan utan att ange källan. Om du inte anger källan är det plagiat och betraktas som fusk.

Direkta citat ur källor ska markeras (med citattecken eller särskilt citatstycke) så att det framgår att det är ett citat.

Källhänvisningar, inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför specifika uppgifter ur en källa, t.ex. (Hellberg 2004:220).

 

Självständiga formuleringar

Att skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade innebär också att du inte får låta någon annan formulera uppgifter åt dig. Du får heller inte skriva uppgifter i samarbete med någon annan, annat än när instruktionerna uttryckligen anger att det rör sig om en gruppuppgift eller att samarbete är tillåtet.