Dina rättigheter handlar om:

  • Studier
  • Examination
  • Studentinflytande
  • Jämlikhet
  • Rättigheter via internet
  • Medlemsförmåner

Studentkåren

Studenkårens studentombud är till för dig som är student, om du hamnar i konflikt med universitet/institutionen, eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.
www.sus.su.se/studentombud

Stockholms universitets studentkår
Studenthuset, bottenplan, Universitetsvägen 2A
Tel: 08-674 62 00
E-post: sus@sus.su.se
www.sus.su.se

 

Lagar och regler

Högskoleverket utövar tillsyn över universitet, där finns lagar angivna: www.hsv.se

Stockholms Universitets Regelbok 2 reglerar studenträttigheter:
Regelboken/bok-4

 

Jämlikhet och likabehandling

Universitets åtgärdsprogram mot kränkande särbehandling och (sexuella) trakasserier: Regelboken/bok-4/jamstalldhet-jamlikhet-och-likabehandling

Institutionen för svenska och flerspråkighet: Miljö, arbetsmiljö och jämställdhet (likabehandling, sexuella trakasserier, diskriminering).

 

Studiemedel

Du har rätt till studiemedel. Centrala studiestödsnämnden (CSN): www.csn.se

 

Hälsovård

Studenthälsan, som finns i Studentpalatset vid Odenplan, ger dig tillgång till hälsovård, såväl fysisk som psykisk:  www.studenthalsanistockholm.se

Som student på universitet och högskola omfattas du av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet (också om du ar antagen student från utlandet): www.kammarkollegiet.se