Vad är bäst
 
 

Framtidsutsikterna kan sägas vara svåröverblickbara men ljusa, framför allt för den som vid sidan av språkkonsultutbildningen har ytterligare någon specialisering (ekonomi, översättning etc.).

Om du vill få en inblick i vad språkkonsulter kan arbeta med, besök webbplatsen för
språkkonsultföreningen Ess, Examinerade språkkonsulter i svenska: www.sprakkonsult.se.

 Folder Språkkonsultprogrammet (2071 Kb)

Fortbildning för språkkonsulter