Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)


Schema

Kommer i juni 2018.

 

Kursplan

Kursplan NS1052 (166 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NS1052 (61 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1052 (62 Kb)