Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)


Schema

Kommer i juni 2018.

 

Kursplan

 Kursplan NS1052 (166 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NS1052 (61 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS1052 (62 Kb)