Norska

Norska – baskurs 3, 15 hp (Ny kurs ht -17)

På den här kursen ges du möjlighet till fortsatt färdighetsträning i norska språket utifrån en språkvetenskaplig fördjupning om norskan och med viss betoning av akademiskt språkbruk i tal och skrift. Kursen består av två delkurser, som båda innehåller dels en allmän språkvetenskaplig serie föreläsningar och seminarier, dels en färdighetsinriktad seminarieserie om norska språket.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS2034

Kursen ges med ca åtta obligatoriska seminarier via Adobe Connect, och därtill åtta föreläsningar/seminarier i Adeobe Connect som inte är obligatoriska (seminarierna ges på torsdagkvällar).

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Norska – baskurs 3

 

Litteratur

 Litteratur NS2034 (90 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS2034 (75 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se
eller studievagledare.svenska.svefler@su.se

Inställda telefon- och besökstider torsdag 19 oktober.

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
Dagens schema
Mondo
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler