Grundlärarprogrammet

Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, II, 15 hp

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling samt barn- och ungdomslitteratur för elever i grundskolans mellanår. Vidare betonas vikten av ett vidgat textbegrepp, multimodalitet samt integrering av IKT, praktiska och estetiska läroprocesser i läs- och skrivundervisning. Kursen behandlar också det svenska språksamhället ur historiska och samtida perspektiv. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

  1. Ht -17 Schema US206G grupp 1
  2. Ht -17 Schema US206G grupp 2

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

 Kursplan US206G (238 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur US206G (92 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier US206G (184 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Inställd besökstid torsdag 19 oktober.

Tfn: 08-16 37 48
Rum: D 609
Besökstid
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.30

Adress

Studievägledare:

Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
Dagens schema
Mondo
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler