Christer Johansson forskare litteraturvetenskap
 
Tidigare forskning

Min avhandling, Mimetiskt syskonskap: En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm, behandlar intermediala begrepp (det vill säga begrepp som används för att beskriva relationer mellan olika medier) som tecken, representation, ikonicitet, fiktion och berättarperspektiv, med förhållandet mellan den berättande prosan och den berättande filmen som genomgående exempel. Jag har även publicerat artiklar om intermedialitet, narrativ teori, Pär Lagerkvist och Eyvind Johnson.

Pågående forskning

Mitt pågående forskningsprojekt, ”Concepts of Intermediality”, är en undersökning av relationen mellan den litterära texten och andra medier. I fokus står ”det intermediala begreppet” och en metateoretisk begreppsanalys i skärningspunkten mellan medier och estetiska discipliner. Preliminärt innehåll:
Intermediala begrepp. En metateoretisk modell.

  1. Medium och materialitet, intermedialitet och multimodalitet.
  2. Mening, tecken, representation.
  3. Narrativitet och fiktion.
  4. Metafor, symbol och expressivitet i olika medier.

Kategorier

Populärkultur, litteraturteori, modernismforskning, narrativ teori, medieforskning.