Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning i idéhistoria

Välkommen till forskarutbildningen i idéhistoria.

Self-portrait Leonardo discovered a 2009 in Leonardo's Codex on the Flight of Birds. (Age about 35 y
 

Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet, (15 mars och 15 september) men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad. Våren 2018 sker dock utlysningen senare, med start 4 maj och sista ansökningsdag 4 juni 2018.

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan betyder mycket för helhetsintrycket.

Ifall du helt eller delvis ämnar försörja din forskarutbildningen på annat sätt än genom doktorandlön är vi tacksamma om du anger det i ansökan.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i idéhistoria kan du ta kontakt med professor Inga Sanner via e-mail: inga.sanner@idehist.su.se.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningsansvarig
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Christer Johansson
Rum: 413
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen och forskningssekreterare
Maria Ahlbäck Åkestam
Rum: 339
Tel: 08-16 36 25
E-post: mia.akestam@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Maria Ahlbäck Åkestam
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teater- och dansvetenskap
Lena Hammergren

Administratör för forskarutbildningen
Åsa Mäki
Rum: 315
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube