Det är en guide, inte en manual. Det innebär med nödvändighet att informationen är kortfattad, och att det ofta ges hänvisningar och länkas till andra dokument.

Rutiner beroende på ämnestillhörighet

Beroende på om din ämnestillhörighet är idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musik- dans- eller teatervetenskap finns det sedan lite olika rutiner när det gäller seminarier, mejllistor och kompletterande information.