Vetenskapliga tvärområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Vetenskapliga tvärområden

Vetenskapliga tvärområden

Institutionen för kultur och estetik har flera ämnesöverskridande forskningsfält, så kallade tvärområden: Genus, Historiografi, Medialitet, Performativitet och Portal 1700. Dessa rubriker ska uppfattas som ett slags paraplybegrepp som försöker beskriva några av de viktigaste gemensamma nämnarna för den forskning som bedrivs inom institutionens sju ämnen. Tvärområdena samlar forskare från olika discipliner till seminarier, workshops, konferenser och gemensamma publikationer med tvärvetenskapliga ambitioner.

Kontakt

Forskningssamordnare
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare för forskningssamordning
Christer Johansson
Rum: 413, hus A i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Inga Sanner
Rum: 412
Tel: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se 

Forskningssekreterare för ufo-samordning 
Rebecca Brinch
E-post: rebecca.brinch@su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Mårten Snickare
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Lena Hammergren

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube