Examensarbete på kandidatnivå

Kandidatprogrammen avslutas år 3 med ett examensarbete som omfattar 15 hp och skrivs i par om två studenter.

Du kan skriva antingen på halvfart under hela vårterminen (period 1 och 2) eller på helfart valfri termin (period 2). Examensarbete kan också skrivas på fristående kurs DSV III. Under dina studier får du den förberedelse som behövs för att skriva ett examensarbete.

Detaljerad information om examensarbete och exakta datum för ansökan finns under "Thesis" i iLearn.

Läs om examensarbete på kandidatnivå i iLearn

Examensarbete på företag eller i organisation

Kommunikation med handledare, granskningar, opposition och examination genomförs i systemet SciPro Projects.

SciPro Projects

 

Kontakt

Examensarbete och SciPro
På denna sida