Examensarbete på kandidatnivå

Kandidatprogrammen avslutas år 3 med ett examensarbete som omfattar 15 hp och skrivs i par om två studenter.

Du kan skriva antingen på halvfart under hela vårterminen (period 1 och 2) eller på helfart valfri termin (period 2). Examensarbete kan också skrivas på fristående kurs DSV III. Under dina studier får du den förberedelse som behövs för att skriva ett examensarbete.

Detaljerad information om examensarbete och exakta datum för ansökan finns under "Thesis" i iLearn.

Förkunskapskrav

  • Minst 52,5 hp i data- och systemvetenskap och
  • kursen IB445C Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp eller motsvarande kurs. Registrering och deltagande på METOD räcker, kursen behöver inte vara betygsatt. Har du läst en metodkurs på en annan institution måste den vara godkänd, annars behöver du läsa METOD innan du kan börja examensarbetet.

OBS, inför examensarbete på vårtermin: Om du inte läst METOD eller motsvarande kurs senast terminen innan, måste du läsa METOD i period 1 och skriva examensarbete på helfart i period 2.

Läs om examensarbete på kandidatnivå i iLearn

Examensarbete på företag eller i organisation

Kommunikation med handledare, granskningar, opposition och examination genomförs i systemet SciPro Projects.

SciPro Projects

 

Kontakt

Examensarbete och SciPro
På denna sida