Queerseminariet

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

Tema hösten 2023: Queert kulturarv

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

För att få zoomlänk, anmäl dig till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Queerseminariet program HT23 (93 Kb)

 

Kontakt

På denna sida