Fanny Ambjörnsson i antologi om olika perspektiv på tid

ERG:s professor i genusvetenskap deltar med texten "Berättelser om städning och obliven tid. Antropologiska och litteraturvetenskapliga nedslag", skriven tillsammans med Maria Jönsson.

Tidsligheter. Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2024.

Antologin "Tidsligheter. Ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid" (redaktörer Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren & Pia Ahlbäck) är resultatet av ett forskningsprojekt där de deltagande forskarna har ställt frågan om hur vår samtidslitteratur och kultur, främst den som riktar sig till barn och unga, bemöter och hanterar olika aspekter av temporalitet, eller tidslighet.

I elva olika bidrag sorterade under rubrikerna "Tidslighet och växande i antropocen", "Tidslighetens materialitet" och "Tidslighet och agens" närmar sig författarna ämnet från olika håll och utifrån sin egen specifika expertis.

Läs mer om boken (och ladda ner den som pdf) på SLS webbplats

Läs mer om Fanny Ambjörnsson och hennes forskning