Forskningsstipendium till Maria Margareta Österholm för projekt om det övernaturliga

ERG:s forskare i genusvetenskap Maria Margareta Österholm tilldelas ett forskningsstipendium från Svenska litteratursällskapet i Finland till projektet "Maror och skuggor. Skeva femininiteter och det övernaturliga i 2000-talets finlandssvenska skönlitteratur".

Maria Margareta Österholm. Foto: Henning Brüllhoff.

Inom projektet, som kommer att inledas under våren 2024, kommer hon att undersöka det övernaturliga som ett sätt att skildra normbrytande femininitet i finlandssvensk skönlitteratur, från år 2000 och framåt. Författare av intresse är bland andra Henrika Andersson, Mia Franck, Kaj Korkea-aho, Hannele Mikaela Taivassalo, Maria Turtschaninoff och Jenny Wiik.

Några önskade resultat med projektet är att med fokus på genusfrågor och det finlandssvenska sammanhanget bidra med kunskap till forskningen om gotik och det övernaturliga, att sammanbinda flick- och femininitetsforskningen på ett sätt som utvecklar båda fälten, samt att vidareutveckla den spirande skevforskningen.

Stipendiet är på dryga 30.000 euro.

Läs mer om Maria Margareta Österholm och hennes forskning