Lotten Gustafsson Reinius om kvinnorna i skuggan av den maskulina polarhistorien

I en ny antologi från norska Museumsforlaget, "Kjønn i isen. Fragmenter til ei ny polarhistorie", utmanas synen på polarhistorien som en strikt maskulin affär. ERG:s professor i etnologi Lotten Gustafsson Reinius bidrar med artikeln ”Nålen, hjärtat och mannen på isen: kuratoriska ingångar till den könskodade polarhistorien”.

Kjønn i isen. Fragmenter til ei ny polarhistorie (red. Silje Gaupseth och Marit Anne Hauan). Museumsforlaget 2024.

Artikeln behandlar en gestalt i skuggan av den maskulina och heroiska polarhistorien som gör sig närmast spöklikt påmind i museers samlingar och arkiv: den väntande kvinnan. Gustafsson Reinius diskuterar det spektrala temat både i relation till de etablerade frusna hjälteberättelserna, som fortsätter fascinera och väcka känslor i böcker och utställningar, och i ljuset av annat som kommit i skymundan och definierats ut ur framstegsberättelsen som irrationellt och främmande.

Det finns paralleller mellan den inuitiska berättartraditionen om schamanernas andliga hjälphustrur och de tragiska berättelserna om kvinnor som tar till vit magi för att skydda expeditionernas bortdragande eller förlorade.

Foto: Nordiska museet.

En donation av en klänning som tillhört Anna Catharina Palander, hustru till kaptenen ombord på det mytomspunna Vega, blir ingång till en diskussion om textil och broderi som sätt att hålla kvar beröringar och omsorg över stora avstånd.

Redaktörer är Silje Gaupseth och Marit Anne Hauan.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

Läs mer om Lotten Gustafsson Reinius och hennes forskning