2,5 miljoner till forskning om AI

Johan Fredrikzon, fil.dr i idéhistoria vid Stockholms universitet, har av Riksbankens Jubileumsfond tilldelats forskningsmedel för ett projekt om kritisk historisering av artificiell intelligens.

Han får 2 549 000 kronor för postdok-projektet Människan och misstaget i den artificiella intelligensens epok, 1940–1990, i vilket han ska studera begreppet misstag och dess olika innebörder i relation till mänskliga och maskinella former av intelligens.

Johan Fredrikzon
Johan Fredrikzon.

Johan Fredrikzon disputerade vid Institutionen för kultur och estetik 2021 på avhandlingen Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker. Den handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde dyka upp i alla möjliga sammanhang – och som också gjorde det. Statstjänstemän upphörde att skriva för att i stället mata in data, forskare övergick från att studera naturens förlopp till att bygga datamodeller av detsamma, medborgare krävde tillgång till sina data med hjälp av kuponger de klippte ur tidningarna.

Mer om avhandlingen på Mediehistoriskt arkiv

Mer om Johan Fredrikzons forskning