Fashioned in the North på listan över de tio bästa böckerna om skandinavisk stil

När Vogue Scandinavia listar de tio bästa böckerna om skandinavisk stil hamnar Fashioned in the North: Nordic histories, Agents, and Images of Fashion Photography, redigerad av Anna Näslund Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, i topp. Boken är ett mycket insiktsfullt verk skriver Isabella Rose Davey i Vogue Scandinavia.

Omslag till Fashioned in the North, red. Anna Dahlgren, Nordic Academic Press, 2020. Foto: John Cowan, © John Cowan Archive.

Fashioned in the North: Nordic histories, Agents, and Images of Fashion Photography, utgiven av Nordic Academic Press, 2020, är en djupdykning i ett mångfascetterat historiskt landskap, historier om bilder, fotografer och publiceringar, skriver Vogue Scandinavia.

Läs artikeln i Vogue Scandinavia

Fashioned in the North

Anna Näslund Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, är redaktör för antologin Fashioned in the North: Nordic histories, Agents, and Images of Fashion Photography, utgiven av Nordic Academic Press, 2020.

Boken innehåller åtta kapitel skrivna av forskare från alla de nordiska länderna. Den lyfter fram okända aktörer och bilder men utmanar också tidigare forskning om modefotografi genom att ifrågasätta var, av vem och på vilket sätt modefotografins historia har skrivits.

Fashioned in the North innehåller många hittills okända exempel på bilder, fotografer, och publikationer inom modeforskningen. I boken diskuteras också orsakerna till denna under-exponering. Boken utmanar därmed inte bara modeforskningen genom nya exempel utan också genom att närma sig modefotografi på nya sätt, såväl metodologiskt som teoretiskt.

Här utmanas till exempel föreställningen om det ljusa, blonda skandinaviska stilen, om centrum och periferi och nationella karaktärsdrag i modefotografins värld. Arkivens betydelse och modefotografins materiella förutsättningar är andra spår som behandlas.

Sammantaget visar Fashioned in the North att modefotografiska studier kan vara så mycket mer än några få stjärnfotografer och ikoniska bilder. Ett sånt bredare angreppsätt visar att modefotografi inte enbart handlar om estetik utan lika mycket är ett uttryck för kulturella, sociala, ekonomiska och ideologiska skeenden i samhället i stort.

Mer om boken

Mer om Anna Näslund Dahlgrens forskning

Anna Näslund Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Näslund Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna.

Mer om Anna Näslund Dahlgrens forskning