Hör våra forskare berätta om Svenska baletten på 1920-talet

I korta föreläsningar vid Dansmuseet talar forskare från Institutionen för kultur och estetik i föreläsningsserien "UR Samtiden - Svenska baletten 100 år", om danskompaniet Svenska baletten som var verksamma 1920-1925.

Lena Hammergren är professor emerita i teater- och dansvetenskap vid Stockholms universitet och arbetar som professor i dansteori vid Stockholms konstnärliga högskola. Hon berättar om dansarnas liv för hundra år sedan. Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, berättar om de nya konstnärliga strömningarna i den svenska dansen i början av 1900-talet. Föreläsningarna är inspelade på Dansmuseet i Stockholm den 8 februari 2021.

Lena Hammergren, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet.

Livet som dansare för 100 år sedan

Hur var dansarnas vardag, mitt i en tid av stora yrkesmässiga förändringar? Vid sekelskiftet 1900 var den typiska dansaren antingen anställd vid Kungliga teatern, eller kringresande med varietéer. Genom brev och andra källor från turnéeringar i landet kan Lena Hammergren ge en bild av dansarnas liv och hur en ny dansstil  och nya karriärvägar utvecklas.

Hör Lena Hammergrens föreläsning här

Här kan du läsa mer om Lena Hammergrens forskning

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Striden om den moderna regin

Kulturdebatter i början av 1900-talet kretsade kring dansare som var missnöjda med låga löner och Operans konservativa repertoar och skrev på för Svenska baletten istället. Och sedan kring den moderna regin på Operan. Karin Helander återger debattens olika sidor och elaka recensioner.

Hör Karin Helanders föreläsning här

Här kan du läsa mer om Karin Helanders forskning

Den svenka baletten i Paris 1922. Dekor Fernand Léger. Källa. Sohlmans musiklexikon. Wikimedia Commons.