Jeff Werner intervjuas om kritiska vithetsstudier i Svenska Dagbladet

Jeff Werner, professor i konst­vetenskap vid Institutionen för kultur och estetik har startat den första svenska universitetskursen på grundnivå i vithetsstudier, som ges Stockholms universitet i höst. Den 18 augusti i år gavs även hans bok "Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik" ut på Studentlitteratur.

Professor i konst­vetenskap Jeff Werner. Foto: Eva Dalin.

Det blir ofta konflikter kring de här frågorna, exempelvis när svenskhet diskuteras och när diskussioner om rasstereotyper kommer upp. Men det som blir osynligt i de här konflikterna är det normativa centrumet, 'det vita vi:et'.

säger Jeff Werner i intervjun i SvD.

I artikeln i SvD förklarar Jeff Werner att kritiska vithetsstudier handlar om hur människor pekas ut som vita eller icke-vita, att studera en vit hegemoni och maktordning och även vithetens symbolik i konst, litteratur och kultur. I den kristna väster­ländska kulturen, har vitt bland an­nat stått för ärlighet, upplysning och transparens, något som kan kopplas till gamla ras­ideologiska idéer.

Werner skrev boken Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik (Studentlitteratur, 2021) för att det saknades en introducerande bok till kritiska vithetsstudier på svenska.

Läs hela intervjun här

Se boksläppet för den nya boken "Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik"

Läs mer om kursen "Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur"