Linn Holmberg om tidigmodern tid i UR

Linn Holmberg, forskare och lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet, förklarar epoken tidigmodern tid i Utbildningsradion Play.

Den tidigmoderna tiden rubbar den kristna världsbilden med upptäcktsresor, vetenskapliga upptäckter och en ny syn på människan. Forskare förklarar den här epoken och hur den förändrade världen.

Avsnittet är en del av serien Historia förklarad. Här förklarar Sveriges främsta experter historiska händelser och skeenden. Programmen vänder sig bland annat till gymnasieelever.

Se programmet här på UR Play

 

Om Linn Holmberg

Linn Holmberg

Linn Holmberg forskar på kunskapshantering i det tidigmoderna Europa med fokus på uppslagsverk, upplysningskultur, och processer av att sprida, popularisera och demokratisera kunskap under det långa 1700-talet. Linn Holmberg ingår även i Pro Futura-programmet, en internationell spetsforskningssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Mer om hennes forskning