Ny biografi om arkeologen Olov Janse och 1900-talets världspolitik

Biografin "The Archaeologist In-Between: Olov Janse 1892-1985" (2021) är författad av Anna Källén, Institutionen för kultur och estetik, och Johan Hegardt, vid Södertörns högskola, som båda forskar inom kritiska kulturarvsstudier. I boken beskriver de hur arkeologen Olov Janse medverkat till utbyten mellan museer och politiska institutioner i världen, men utan att bli inskriven i historien.

Omslag: The Archaeologist In-Between: Olov Janse 1892-1985 (Kriterium 2021).

I biografin The Archaeologist In-Between: Olov Janse 1892-1985 (Kriterium 2021) vill Anna Källén och Johan Hegardt visa på betydelsen av att uppmärksamma det nätverkande arbetet, och navigerandet över geografiska och politiska gränser, i arkeologin: "arbetet i mellanrummen". De argumenterar för att man genom att studera detta arbete kan nå en djupare förståelse för den historiska utvecklingen av arkeologisk kunskap och dess relation till kulturella processer och världspolitiska händelser.

Arkeologen Olov Janse föddes i Norrköping 1892 och dog i Washington, D.C. 1985. Han företog flera jorden runt -resor och tog del av några av 1900-talets viktigaste världspolitiska skeenden.

Från det sena 1800-talets Norrköping, till det tidiga 1900-talets museer i Stockholm och Paris, till Indokina och Filippinerna under 1930-talet, till den amerikanska underrättelsetjänsten OSS under andra världskriget, grundandet av UNESCO 1946, och vidare mot offentlig diplomati för det amerikanska utrikesdepartementet i upprinnelsen till Vietnamkriget.

Här kan du läsa mer om den nya boken

Här kan du läsa mer om Anna Källéns forskning