Ny forskning om kulturell transfer under Frihetstiden

Konstprofessor Sabrina Norlander Eliasson vid Institutionen för kultur och estetik, har tilldelats medel från Vetenskapsrådet för sitt forskningsprojekt Konst och vetenskap. Mobilitet och kulturell transfer under Frihetstiden.

Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto Privat.

Under åren 2022-2026 leder Sabrina Norlander Eliasson forskningsprojektet om kulturell transfer under Frihetstiden. Forskningsprojektet är också kopplat till det internationella masterprogrammet Teknisk konstvetenskap och konstmuseet vid Institutionen för kultur och estetik.

Mobilitet och kulturell transfer under Frihetstiden

Efter stormaktstidens slut förändrades det svenska samhällets politiska utgångspunkter under en period som har kommit att kallas för Frihetstiden (1718-1772). Under den här perioden försvagades inte bara kungens makt utan även den hovkultur som traditionellt försett konstnärer med uppdrag. Konstnärerna behövde nu hitta nya uppdrag och uppdragsgivare inom och utom Sverige. Denna form av migration mellan länder resulterade i en omfattande kulturell transfer gällande konstnärlig praktik, mellan det kontinentala Europa och Sverige.

Tvärvetenskaplig forskning

Det komplexa fenomenet med kulturell transfer under Frihetstiden, kopplat till konstnärlig praktik, har inte studerats systematiskt i tidigare konstvetenskaplig forskning och kräver en bred tvärvetenskaplig ansats i relation till naturvetenskaplig metod i såväl historiskt som samtida hänseende. Forskningsrojektets centrala syfte är att studera hur konstnärers mobilitet ledde till överföring av konstnärliga material, tekniker och praktiker från europeiska miljöer till Sverige och hur dessa omformulerades för att passa svenska förhållanden.

Projektet kombinerar vetenskapliga metoder från både humaniora och naturvetenskap. Tekniska undersökningar av konstverk med multispektrala och icke-destruktiva metoder är ett exempel på det sistnämnda.

Här kan du läsa mer om Sabrina Norlander Eliassos forskning