Om monuments betydelse i kommande monografi

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat konstvetaren Tanja Schult en 1-årig forskningsperiod, en Sabbatical, för att skriva en bok om monument och dess betydelse för demokratin.

The National Memorial for Peace and Justice i Montgomery, USA
The National Memorial for Peace and Justice i Montgomery, USA. Foto: Tanja Schult

Tanja Schult får 1 368 300 kronor för att färdigställa en monografi med arbetstiteln Monumentens demokratiska potential i vår tid: Platser för deltagande, social rättvisa och kritisk debatt.

Boken kommer att utgöra ett betydande bidrag till den internationella diskursen om monuments relevans och funktion i dagens demokratier som förs bland akademiker, konstnärer, uppdragsgivare och politiska beslutsfattare.

I skuggan av den senare tidens monumentprotester har en viktig utveckling inom monumentskapande förbisetts: Konstnärer och uppdragsgivare litar i allt högre grad på att monument kan stärka demokratin. Tanja Schult har i sin forskning de senaste åren identifierat tre strategier som är karakteristiska för denna utveckling:

  1. Monument reses för att genom nya teman representera samhällets mångfald och genom sin interaktiva design inbjuda till delaktighet
  2. Monument används som verktyg för att kräva social rättvisa
  3. Monument upprättas för att skapa utrymme för kritisk debatt

Dessa tre strategier utgör urvalskriterierna för tre representativa fallstudier från Österrike, USA och Tyskland. De utgör huvudkapitlen i den kommande monografin.

  • The Vienna Banquet of Human Rights and its Guardians, Wien, sedan 2018, av konstnären Françoise Schein
  • The National Memorial for Peace and Justice, Montgomery, sedan 2018, uppfört av MASS Design Group tillsammans med Equal Justice Initiative
  • Deine Stele, Bornhagen, Thüringen, 2017, realiserad av Zentrum für Politische Schönheit genom crowdfunding

Performativitet tjänar som studiens teoretiska ram som gör det möjligt att undersöka monumentens tänkta funktion. Genom receptionsstudier ges inblick i hur människor tar emot dessa verk, och i vilken mån monumentmakarnas intentioner sammanfaller med mottagandet. Den jämförande diskussionen av de tre fallstudierna möjliggör att dra mer allmänna slutsatser om hur monument används för att skapa ökad medvetenhet om tre viktiga demokratiska principer: deltagande, social rättvisa och kritisk debatt.

Detta projekt genomförs under 2024.

 

Om Tanja Schult

Tanja Schult
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Tanja Schult disputerade 2007 på Humboldt-universitetet i Berlin med en avhandling om monument som restes till minne av Raoul Wallenberg (A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments, Palgrave McMillan 2009). Tillsammans med historikern Henrik Rosengren (Lunds universitet) har hon tidigare haft ett 3-årigt forskningsprojekt med titeln I skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond; 2009–2012. Tillsammans med kulturvetaren Diana I. Popescu (London) har hon mellan 2015 och 2018 bedrivit det 4-åriga forskningsprojektet Performative Holocaust Commemoration since the Year 2000, finansierat av Vetenskapsrådet (VR).

Från hösten 2021 till hösten 2022 var hon gästforskare vid Österrikiska Vetenskapsakademin i Wien, tack vare en Sabbatical tilldelad av Stockholms universitet. Schult samarbetar med kulturgeografen Tim Cole (Bristol) inom det VR-finansierade forskningsprojektet Tänk om, tänk nytt – monument i 2000-talets demokratier, med start 2023.

Mer om Tanja Schults forskning