De flesta delprov är sekretessbelagda i ca 8 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess.

Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov.

Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för matematik 2–4.

 

Exempelprov matematik 1a

Exempelprov information Ma1abc (605 Kb)

Exempelprov Del A, uppgift och bedömning, Ma1abc (1656 Kb)

Exempelprov del B–D 1 a (pdf) (5343 Kb)  

Exempelprov del B–D 1a (word) (2615 Kb)

Exempelprov Bedömningsanvisningar del B–D, 1a (2464 Kb)

 

Exempelprov matematik 1b

Exempelprov information Ma1abc (605 Kb)

Exempelprov Del A, uppgift och bedömning, Ma1abc (1656 Kb)

Exempelprov del B–D 1b (pdf) (4366 Kb)

Exempelprov del B–D 1b (word) (1816 Kb)

Exempelprov Bedömningsanvisningar del B–D, 1b (4631 Kb)

 

Exempelprov matematik 1c

Exempelprov information Ma1abc (605 Kb)

Exempelprov Del A, uppgift och bedömning, Ma1abc (1656 Kb)

Exempelprov del B–D 1c (pdf) (4620 Kb)

Exempelprov del B–D 1c (word) (1696 Kb)

Exempelprov Bedömningsanvisningar del B–D, 1c (4062 Kb)

 

Matematik 1a, HT 2016

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1a HT2016 (pdf) (6034 Kb)

Ma 1a HT2016 (word) (7510 Kb)

 

Matematik 1b, HT 2016

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

 

OBS! En av uppgifterna i delprov B är fortfarande under sekretess.

Ma 1b HT2016 (pdf) (7431 Kb)

Ma 1b HT2016 (word) (6490 Kb)

 

Matematik 1c, HT 2016

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

OBS! En av uppgifterna i delprov B är fortfarande under sekretess.

Ma 1c HT2016 (pdf) (7061 Kb)

Ma 1c HT2016 (word) (7799 Kb)

 

 

Matematik 1a, VT 2013

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1a VT2013 (pdf) (14100 Kb)

Ma 1a VT2013 (word) (7134 Kb)

 

Matematik 1b, VT 2013

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1b VT2013 (pdf) (15539 Kb)

Ma 1b VT2013 (word) (6809 Kb)

 

Matematik 1c, VT 2013

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1c VT2013 (pdf) (17686 Kb)

Ma 1c VT2013 (word) (11892 Kb)

 

 

Matematik 1a, HT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1a HT2012 (pdf) (14629 Kb)

Ma 1a HT2012 (word) (14575 Kb)

 

Matematik 1b, HT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1b HT2012 (pdf) (16499 Kb)

Ma 1b HT2012 (word) (16708 Kb)

 

Matematik 1c, HT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1c HT2012 (pdf) (16855 Kb)

Ma 1c HT2012 (word) (19377 Kb)

 

 

Matematik 1a, VT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1a VT2012 (pdf) (7839 Kb)

Ma 1a VT2012 (word) (14467 Kb)

 

Matematik 1b, VT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1b VT2012 (pdf) (5182 Kb)

Ma 1b VT2012 (word) (13867 Kb)

 

Matematik 1c, VT 2012

De komprimerade filerna (zip-filerna) nedan innehåller samtliga skriftliga delprov på svenska och engelska, det muntliga delprovet samt bedömningsanvisningar. 

Ma 1c VT2012 (pdf) (9695 Kb)

Ma 1c VT2012 (word) (12891 Kb)

 

 

Kurs A

Kurs A VT 2010 Del 1 Kortsvar (141 Kb)
Kurs A VT 2010 Del 1 (799 Kb)
Kurs A VT 2010 Del 2 (5009 Kb)
Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 1 (2739 Kb)
Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 2 (1705 Kb)

Kurs A VT 2010, engelska delprov (803 Kb)


Kurs A VT 2005 Del 1 (47 Kb)
Kurs A VT 2005 Del 2 (208 Kb)
Kurs A VT 2005 Bedömningsanvisningar (1505 Kb)

Kurs A VT 2005, engelska delprov (2199 Kb)

 

Kurs A VT 2002 Del 1 (56 Kb)
Kurs A VT 2002 Del 2 (122 Kb)
Kurs A VT 2002 Bedömningsanvisningar (1232 Kb)

Kurs A VT 2002, engelska delprov (1224 Kb)

 

Kurs A VT 2001 Del 1 (381 Kb)
Kurs A VT 2001 Del 2 (1059 Kb)
Kurs A VT 2001 Bedömningsanvisningar (1323 Kb)

Kurs A VT 2001, engelska delprov (1227 Kb)

 

Kurs A HT 2001 Del 1 (212 Kb)
Kurs A HT 2001 Del 2 (473 Kb)
Kurs A HT 2001 Bedömningsanvisningar (1302 Kb)

Kurs A HT 2001, engelska delprov (666 Kb)

 

Kurs A VT 2000 Del 1 (323 Kb)
Kurs A VT 2000 Del 2 (372 Kb)
Kurs A VT 2000 Del 3 (1750 Kb)
Kurs A VT 2000 Bedömningsanvisningar (1175 Kb)

 

Kurs A HT 2000 Del 1 (224 Kb)
Kurs A HT 2000 Del 2 (1067 Kb)
Kurs A HT 2000 Bedömnngsanvisningar (1248 Kb)