De flesta delprov är sekretessbelagda i ca 8 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess.

Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov.

Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för matematik 2–4.

 

Matematik 1a

Exempelprov

Ma 1a Exempelprov 2017 (word) (7018 Kb)
Ma 1a Exempelprov 2017 (pdf) (9746 Kb)

HT 2016

Ma 1a HT2016 (pdf) (6034 Kb)
Ma 1a HT2016 (word) (7510 Kb)

VT 2014

OBS! Ett par av uppgifterna är fortfarande under sekretess.

Ma 1a VT2014 (word) (12097 Kb)
Ma 1a VT2014 (pdf) (11305 Kb)

HT 2013

Ma1a HT2013 (word) (19197 Kb)
Ma1a HT2013 (pdf) (12018 Kb)

VT 2013

Ma 1a VT2013 (word) (7134 Kb)
Ma 1a VT2013 (pdf) (14100 Kb)

HT 2012

Ma 1a HT2012 (word) (14575 Kb)
Ma 1a HT2012 (pdf) (14629 Kb)

VT 2012

Ma 1a VT2012 (word) (14467 Kb)
Ma 1a VT2012 (pdf) (7839 Kb)

 

 

 

Matematik 1b

Exempelprov

Ma 1b Exempelprov 2017 (word) (8230 Kb)
Ma 1b Exempelprov 2017 (pdf) (10781 Kb)

HT 2016

OBS! En av uppgifterna i delprov B är fortfarande under sekretess.

Ma 1b HT2016 (pdf) (7431 Kb)  
Ma 1b HT2016 (word) (6490 Kb)

VT 2014

OBS! Ett par av uppgifterna är fortfarande under sekretess.

Ma 1b VT2014 (word) (13495 Kb)
Ma 1b VT2014 (pdf) (12972 Kb)

HT 2013

Ma1b HT2013 (word) (8728 Kb)
Ma1b HT2013 (pdf) (9867 Kb)

VT 2013

Ma 1b VT2013 (word) (6809 Kb)
Ma 1b VT2013 (pdf) (15539 Kb)

HT 2012

Ma 1b HT2012 (word) (16708 Kb)
Ma 1b HT2012 (pdf) (16499 Kb)

VT 2012

Ma 1b VT2012 (word) (13867 Kb)
Ma 1b VT2012 (pdf) (5182 Kb)

 

 

 

Matematik 1c

Exempelprov

Ma 1c Exempelprov 2017 (word) (7535 Kb)
Ma 1c Exempelprov 2017 (pdf) (10459 Kb)

HT 2016

OBS! En av uppgifterna i delprov B är fortfarande under sekretess.

Ma 1c HT2016 (pdf) (7061 Kb)
Ma 1c HT2016 (word) (7799 Kb)

VT 2014

OBS! Ett par av uppgifterna är fortfarande under sekretess.

Ma 1c VT2014 (word) (13167 Kb)
Ma 1c VT2014 (pdf) (10106 Kb)

HT 2013

Ma1c HT2013 (word) (11249 Kb)
Ma1c HT2013 (pdf) (13164 Kb)

VT 2013

Ma 1c VT2013 (word) (11892 Kb)
Ma 1c VT2013 (pdf) (17686 Kb)

HT 2012

Ma 1c HT2012 (word) (19377 Kb)
Ma 1c HT2012 (pdf) (16855 Kb)

VT 2012

Ma 1c VT2012 (word) (12891 Kb)
Ma 1c VT2012 (pdf) (9695 Kb)

HT 2011

Ma 1c HT2011 (word) (10163 Kb)
Ma 1c HT2011 (pdf) (10983 Kb)

 

 

 

Kurs A

En del av innehållet i kan, på grund av tidigare programversioner, inte visas eller ser inte ut som i det tryckta materialet. Vissa prov finns endast som pdf-filer, detta på grund att inga kompatibla datafiler finns utan dessa har scannats in. 

VT 2012

Kurs A VT2012 (pdf) (12752 Kb)    

HT 2012

Kurs A HT2012 (word) (7203 Kb)    

VT 2011

Kurs A VT2011 (word) (10362 Kb)
Kurs A VT2011 (pdf) (11265 Kb)
   

HT 2011

Kurs A HT2011 (word) (10657 Kb)
Kurs A HT2011 (pdf) (6942 Kb)
   

VT 2010

Kurs A VT2010 (word) (16478 Kb)
Kurs A VT2010 (pdf) (7775 Kb)
   

HT 2010

Kurs A HT2010 (word) (9795 Kb)
Kurs A HT2010 (pdf) (9917 Kb)
   

VT 2009

Kurs A VT2009 (word) (10093 Kb)
Kurs A VT2009 (pdf) (11684 Kb)
   

HT 2009

Kurs A HT2009 (word) (4379 Kb)
Kurs A HT2009 (pdf) (4753 Kb)
   

VT 2008

Kurs A VT2008 (word) (5149 Kb)
Kurs A VT2008 (pdf) (6999 Kb)
   

HT 2008

Kurs A HT2008 (word) (6473 Kb)
Kurs A HT2008 (pdf) (7456 Kb)
   

VT 2007

Kurs A VT2007 (word) (4865 Kb)
Kurs A VT2007 (pdf) (4008 Kb)
   

HT 2007

Kurs A HT2007 (word) (6232 Kb)
Kurs A HT2007 (pdf) (5463 Kb)
   

VT 2006

Kurs A VT2006 (word) (9860 Kb)
Kurs A VT2006 (pdf) (9321 Kb)
   

HT 2006

Kurs A HT2006 (word) (3118 Kb)
Kurs A HT2006 (pdf) (4893 Kb)

   

VT 2005

Kurs A VT2005 (pdf) (2805 Kb)    

HT 2005

Kurs A HT2005 (pdf) (2644 Kb)    

VT 2004

Kurs A VT2004 (pdf) (1799 Kb)    

HT 2004

Kurs A HT2004 (pdf) (2924 Kb)    

VT 2003

Kurs A VT2003 (pdf) (4034 Kb)    

HT 2003

Kurs A HT2003 (pdf) (2607 Kb)    

VT 2002

Kurs A VT2002 (pdf) (2813 Kb)    

HT 2002

Kurs A HT2002 (pdf) (2517 Kb)    

VT 2001

Kurs A VT2001 (pdf) (3035 Kb)    

HT 2001

Kurs A HT2001 (pdf) (2764 Kb)    

VT 2000

Kurs A VT2000 (pdf) (2547 Kb)    

HT 2000

Kurs A HT2000 (pdf) (2555 Kb)