Kurs 1

PRIM-gruppen utvecklar, konstruerar och analyserar nationella prov för gymnasieskolans kurser matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c, samt för matematik 1b för kommunala vuxenutbildningen.

Det nationella provet i matematik för dessa kurser består av tre skriftliga delprov. På denna sida återfinns information och material kopplat till det nationella provet som till exempel stödmaterial, tidigare givna prov och resultat från tidigare givna prov.

 

Anpassning

Anpassning matematik 1 (59 Kb)  (Ur häftet Lärarinformation)

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Här hittar du anpassa prov i gymnasieskolan.

Formelblad

Formelblad (917 Kb)
Formelblad (engelsk text) (947 Kb)

 

Blankett (provsammanställning centralt innehåll och förmågor) Komvux 2023

Provspecifikation Komvux 2023 (word) (54 Kb)
Provspecifikation Komvux 2023 (pdf) (275 Kb)

 

Blanketter Ma1 HT23

Provspecifikation Ma1a HT23 (word) (54 Kb)
Provspecifikation Ma1a HT23 (pdf) (235 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1a HT23 (word) (49 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1a HT23 (pdf) (123 Kb)

Provspecifikation Ma1b HT23 (word) (54 Kb)
Provspecifikation Ma1b HT23 (pdf) (255 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1b HT23 (word) (48 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1b HT23 (pdf) (118 Kb)

Provspecifikation Ma1c HT23 (word) (55 Kb)
Provspecifikation Ma1c HT23 (pdf) (250 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1c HT23 (word) (48 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat Ma1c HT23 (pdf) (117 Kb)

 

Blanketter Ma1 VT23

Provspecifikation Ma1a VT23 (word) (57 Kb)
Provspecifikation Ma1a VT23 (pdf) (173 Kb)

Provspecifikation Ma1b VT23 (word) (57 Kb)
Provspecifikation Ma1b VT23 (pdf) (171 Kb)

Provspecifikation Ma1c VT23 (word) (58 Kb)
Provspecifikation Ma1c VT23 (pdf) (175 Kb)

 

Blanketter Ma1 HT22

Blanketter ma1a HT22 (word) (56 Kb)
Blanketter ma1a HT22 (pdf) (300 Kb)

Blanketter ma1b HT22 (word) (55 Kb)
Blanketter ma1b HT22 (pdf) (310 Kb)

Blanketter ma1c HT22 (word) (56 Kb)
Blanketter ma1c HT22 (pdf) (304 Kb)

 

Blanketter Ma1 VT22

Blanketter Ma1a VT22 (word) (74 Kb)
Blanketter Ma1a VT22 (pdf) (422 Kb)

Blanketter Ma1b VT22 (word) (72 Kb)
Blanketter Ma1b VT22 (pdf) (413 Kb)

Blanketter Ma1c VT22 (word) (74 Kb)
Blanketter Ma1c VT22 (pdf) (447 Kb)

 

 

 

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Resultatinsamling

 

De flesta delprov är sekretessbelagda i ca 8 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess. 

För de senaste proven finns pdfer för varje provdel och för de lite äldre proven är samtliga provdelar (svenska och engelska), bedömningsanvisningar och lärarinformation samlad i en zippad fil per prov.

En del av innehållet i kan, på grund av tidigare programversioner, inte visas eller ser inte ut som i det tryckta materialet. 

Kurs A VT 2012 (12752 Kb)
Kurs A HT 2012 (7203 Kb)

Kurs A VT 2011 (11265 Kb)
Kurs A HT 2011 (6942 Kb)

Kurs A VT 2010 (7775 Kb)
Kurs A HT 2010 (9917 Kb)

Kurs A VT 2009 (11684 Kb)
Kurs A HT 2009 (4753 Kb)

Kurs A VT 2008 (6999 Kb)
Kurs A HT 2008 (7456 Kb)

Kurs A VT 2007 (4008 Kb)
Kurs A HT 2007 (5463 Kb)

Kurs A VT 2006 (9321 Kb)
Kurs A HT 2006 (4893 Kb)

Kurs A VT 2005 (2805 Kb)
Kurs A HT 2005 (2644 Kb)

Kurs A VT 2004 (1799 Kb)
Kurs A HT 2004 (2924 Kb)

Kurs A VT 2003 (4034 Kb)
Kurs A HT 2003 (2607 Kb)

Kurs A VT 2002 (2813 Kb)
Kurs A HT 2002 (2517 Kb)

Kurs A VT 2001 (3035 Kb)
Kurs A HT 2001 (2764 Kb)

Kurs A VT 2000 (2547 Kb)
Kurs A HT 2000 (2555 Kb)

 

PRIM-gruppen utvecklar på uppdrag av Skolverket nationella prov i matematik för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt för kurserna 1a, 1b och 1c i gymnasieskolan.

En mycket viktig del i arbetet med framtagning av nya nationella prov är utprövning av uppgifter. Genom utprövningar får vi reda på hur olika typer av uppgifter fungerar och kvaliteter i olika elevlösningar. Dessa utgör bland annat en viktig del i underlaget för bedömningsanvisningarna. Genom att lärare och elever besvarar några frågor i samband med utprövningarna får vi ytterligare information om hur uppgifterna har fungerat.

Att lärare och elever runt om i landet medverkar i utprövningar av uppgifter är därför nödvändigt och en viktig del för att proven ska hålla en hög kvalitet. Utprövningsmaterialet innehåller matematik från olika delar av det centrala innehållet, vilket kan ge dig som lärare en översiktlig bild av elevernas kunskaper och dina elever ett tillfälle att repetera inför det kommande nationella provet.

Är du som lärare intresserad av att delta i utprövning av nya uppgifter till nationella prov? Anmäl ditt intresse till: prim@su.se

 

Kontakt

Frågor om utformningen av och innehållet i proven kan ställas till:
np1.prim@su.se

Frågor om inrapporteringen av provresultat kan ställas till:
insamling.prim@su.se

På denna sida