Kurs 1

PRIM-gruppen utvecklar, konstruerar och analyserar nationella prov för gymnasieskolans kurser matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c, samt för matematik 1b för kommunala vuxenutbildningen.

Det nationella provet i matematik för dessa kurser består av tre skriftliga delprov. På denna sida återfinns information och material kopplat till det nationella provet som till exempel stödmaterial, tidigare givna prov och resultat från tidigare givna prov.

 

Anpassning

Anpassning matematik 1 (59 Kb)  (Ur häftet Lärarinformation)

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Här hittar du anpassa prov i gymnasieskolan.

 

Formelblad

Formelblad (917 Kb)
Formelblad (engelsk text) (947 Kb)

 

Blanketter (provsammanställning centralt innehåll och förmågor) Komvux 2022

Blankett Komvux 2022 (word) (55 Kb)
Blankett Komvux 2022 (pdf) (294 Kb)

 

Dokument

Centralt innehåll i kursen matematik 1a (79 Kb)
Centralt innehåll i kursen matematik 1b (79 Kb)
Centralt innehåll i kursen matematik 1c (79 Kb)

 

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Resultatinsamling

 

Resultat från nationella provet i matematik 1c höstterminen 2021 (2404 Kb)

Resultat från nationella provet i matematik 1c höstterminen 2020 (241 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2019 (197 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1c, hösten 2019 (49 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2019 (489 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1c, hösten 2019 (49 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1b, våren 2019 (48 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2018 (322 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1c, hösten 2018 (50 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2018 (399 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2017 (272 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2017 (458 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2016 (260 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, hösten 2016 (55 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och 1b vårterminen 2016 (455 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2016 (56 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2016 (56 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2016 (57 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2015 (544 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och 1b vårterminen 2016 (455 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2016 (56 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2016 (56 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2016 (57 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2015 (544 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och 1b vårterminen 2015 (517 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2015 (66 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2015 (66 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2015 (66 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, hösten 2014 (65 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik kurs 1a, 1b och 1c våren 2014 (438 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2014 (64 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2014 (65 Kb)
Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2014 (64 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik kurs 1a, 1b och 1c våren 2013 (396 Kb)

Gymnasieskolans kursprov vt 2012 - en resultatredovisning (781 Kb)

Resultat kurs 1c ht2011 (928 Kb)

 

 

De flesta delprov är sekretessbelagda i ca 8 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess. 

För de senaste proven finns pdfer för varje provdel och för de lite äldre proven är samtliga provdelar (svenska och engelska), bedömningsanvisningar och lärarinformation samlad i en zippad fil per prov.

En del av innehållet i kan, på grund av tidigare programversioner, inte visas eller ser inte ut som i det tryckta materialet. 

Kurs A VT 2012 (12752 Kb)
Kurs A HT 2012 (7203 Kb)

Kurs A VT 2011 (11265 Kb)
Kurs A HT 2011 (6942 Kb)

Kurs A VT 2010 (7775 Kb)
Kurs A HT 2010 (9917 Kb)

Kurs A VT 2009 (11684 Kb)
Kurs A HT 2009 (4753 Kb)

Kurs A VT 2008 (6999 Kb)
Kurs A HT 2008 (7456 Kb)

Kurs A VT 2007 (4008 Kb)
Kurs A HT 2007 (5463 Kb)

Kurs A VT 2006 (9321 Kb)
Kurs A HT 2006 (4893 Kb)

Kurs A VT 2005 (2805 Kb)
Kurs A HT 2005 (2644 Kb)

Kurs A VT 2004 (1799 Kb)
Kurs A HT 2004 (2924 Kb)

Kurs A VT 2003 (4034 Kb)
Kurs A HT 2003 (2607 Kb)

Kurs A VT 2002 (2813 Kb)
Kurs A HT 2002 (2517 Kb)

Kurs A VT 2001 (3035 Kb)
Kurs A HT 2001 (2764 Kb)

Kurs A VT 2000 (2547 Kb)
Kurs A HT 2000 (2555 Kb)

 

Kontakt

Frågor om utformningen av och innehållet i proven kan ställas till:
np1.prim@su.se

Frågor om inrapporteringen av provresultat kan ställas till:
insamling.prim@su.se

På denna sida