Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska

 • 240 hp

Vill du undervisa ungdomar i dina favoritämnen? Då är ämneslärarprogrammet för dig.

Studentkommunikation_178

Fotograf: Niklas Björling

Som ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du tre terminer religionsvetenskap, som är ditt förstaämne, och två terminer engelska, som är ditt andraämne. 

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Innehåll

Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Under programmets gång läser du 90 hp religionsvetenskap och 60 hp engelska. Inom ämnesstudierna får du också läsa ämnesdidaktik. 

I ämnet religionsvetenskap studeras religioner, religionshistoria som vetenskapstradition och religionsfilosofiska frågeställningar.

I ämnet engelska studeras engelska språket, engelskspråkig litteratur och lingvistik.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten. 

Examen

Programmet leder till en Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 240 hp och motsvarar fyra års heltidsstudier. Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution.

  Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

  Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

  Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

  Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Eleven i skolan, 22,5 hp
   ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 6: Ämne 2 (31-60 hp inklusive självständigt arbete GN)

  Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Undervisning och utveckling, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HS
  • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete AN)

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se