Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i fysik, inriktning Allmän fysik

Allmän fysik är en studiegång som vänder sig till studenter som vid studiestart inte har bestämt sig för vilket område de vill specialisera sig inom eller som önskar anpassa programmet. Utbildningen balanserar experimentell och teoretisk fysik och är inriktad mot aktuella frågor vid fysikens frontlinjer.

Utbildningen börjar med grunder inom experimentell fysik och verktyg for dataanalys (detektorer, programmering för fysiker, statistiska metoder för fysiker), och en fördjupning av utvalda teoretiska begrepp. Programmet erbjuder sedan möjligheten att plugga ett brett spektrum av fysikområden, från kvant- och nanoteknologi, till partikel- eller attosekund fysik, och en mängd områden med förgreningar inom astrofysik, atmosfärvetenskap, molekylär biofysik, astrobiologi, mm.