Stockholms universitet

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet och blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet. Du kan även undervisa inom vuxenutbildningen.

Man undervisar på högstadiet
När du tagit din ämneslärarexamen möter du en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare. Foto: Mimi Thian/Unsplash

Bli ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

För att bli ämneslärare inom humaniora, samhällsvetenskap och språk anmäler du dig till ämneslärarprogrammet och väljer inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. Du väljer även de ämneskombinationer som passar dig. Du som redan har relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan gå vår kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) som leder till lärarexamen.

På ämneslärarprogrammet får du en gedigen ämneskunskap och kompetens att undervisa i dina ämnen. Genom studier i ämnen som ledarskap och sociala relationer lär du dig också konsten att lära ut och hantera situationer som uppstår under en dag som lärare. Du har även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du är ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten.

Som förstaämne bör du välja det ämne du har störst intresse för: engelska, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska eller svenska som andraspråk. Ditt andraämne kan vara något av ämnena ovan, men även franska, tyska eller matematik. Det är viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du vill läsa.

Bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskap läser du först ett kandidatprogram i matematik eller ett naturvetenskapligt ämne och går därefter vår kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) som leder till lärarexamen. Du som redan har relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan ansöka till KPU direkt.

Kandidatprogrammen ger dig en gedigen ämneskunskap på hög akademisk nivå. På så vis får du den djupa förståelsen för ämnet som ämnesläraryrket kräver. Du kan välja mellan:

Kandidatprogram i astronomi och astrofysik (vid Institutionen för astronomi)

Kandidatprogram i biologi (vid Institutionen för biologisk grundutbildning)

Kandidatprogram i fysik (vid Fysikum)

Kandidatprogram i kemi (vid Institutionen för material- och miljökemi)

Kandidatprogram i matematik (vid Matematiska institutionen)

Gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Du som har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan gå vår kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) som leder till lärarexamen. Stockholms universitet erbjuder tre varianter:

KPU för grundlärare i årskurs 4-6 i matematik, NV och teknik

KPU för ämneslärarexamen

KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik - för forskarutbildade

Inom KPU läser du ämnesdidaktik, ledarskap, pedagogik, teorier om lärande, ungdomars utveckling, skoljuridik, etik och retorik. Utöver det ingår verksamhetsförlagd utbildning där du får praktisera dina kunskaper och kompetenser på en skola.

Arbetsmarknad och karriär

Du möter en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen kommer att behövas under lång tid framöver.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Forskning om skola, utbildning och lärande