Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i matematik

Programmet ger dig, förutom en solid grund i ren matematik, bred kompetens i tillämpade områden som matematisk statistik och datalogi. Du blir dessutom en bra problemlösare. Du kan skapa din egen profil genom att välja bland ett brett utbud av kurser vid institutionen eller hela universitetet.

Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utveckling. Personer med utbildning i matematiska ämnen finns inom i stort sett alla slags verksamheter och kan specialisera sig inom många områden, och tidigare studenter i dessa ämnen har både hög sysselsättningsgrad och lön. Genom gästföreläsare och vår arbetsmarknadsdag får du kontakter med arbetsmarknaden redan under studierna, och det finns viss möjlighet att skriva examensarbete externt på ett företag eller myndighet.

Kandidatprogrammet består av en gemensam del om 3,5 terminer och sen väljer du studiegång mot matematik, matematisk statistik, datalogi, eller ämneslärare. Som valbara eller valfria kurser inom respektive studiegång kan du läsa kurser från hela universitetet, exempelvis ekonomi, fysik och filosofi, eller välja bland vårt breda utbud av kurser inom bland annat teoretisk matematik, statistisk databehandling och maskininlärning. Institutionens starka forskningsmiljö driver en kontinuerlig utveckling och modernisering av kursutbudet.

Arbetsmarknad

Personer med utbildning inom matematik, matematisk statistik och datalogi jobbar med att lösa problem, analysera data och optimera processer, och med utveckling och programmering. Efterfrågan på personer med fördjupade matematikkunskaper är stor såväl i arbetslivet som i forskarvärlden. Se mer om arbetsmarknad under fliken Arbetsmarknad och karriär.

Saco om arbetsmarknaden för matematiker
Naturvetarna om arbetsmarknaden för matematiker, statistiker och IT-akademiker

Förkunskapskrav

För att vara behörig till programmet behöver du bara grundläggande behörighet, och gymnasiets Matematik 4 eller motsvarande, du måste inte ha läst naturvetenskapsprogram på gymnasiet.