Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i matematik

  • 180 hp

Kandidatprogrammet i matematik är en treårig utbildning som vänder sig till dig som är nyfiken på matematik och vill skaffa bred kunskap i matematiska ämnen. Förutom solid grund i ren matematik ger programmet dig bred kompetens i tillämpade områden såsom matematisk statistik och datalogi.

Matematik är en av de äldsta vetenskaperna, men den är också ett verktyg som ständigt förändras: nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta. Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utveckling och genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bland annat bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid Arktis glaciärer.

Kandidatprogrammet i matematik passar dig som är nyfiken på matematik, och vill utveckla din analytiska förmåga samt problemlösningsfärdighet. Programmet ger dig - förutom en solid grund i ren matematik - en bredd mot tillämpade ämnen som matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik.

Efterfrågan på personer med fördjupade matematikkunskaper är stor såväl i arbetslivet som i forskarvärlden. Se mer om arbetsmarknad under fliken Arbetsmarknad och karriär.

Bli ämneslärare i matematik

Efter kandidatprogrammet i matematik finns också möjligheter att - via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - bli behörig matematiklärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet.

Bli ämneslärare i matematik