Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i astronomi och astrofysik

Är du också nyfiken och gillar fysik och matematik? Genom vårt kandidatprogram får du de baskunskaper inom astronomi, fysik och matematik som behövs för att studera universums gåtor. Dina kunskaper öppnar vägen till en bred arbetsmarknad, från databranschen till ämneslärare.

Astronomins syfte är att förstå de fysikaliska processer och fenomen som sker i rymden. Du kommer bland annat att lära dig om stjärnor, planeter, supernovor, svarta hål, galaxer och universums utveckling, där mörk materia och mörk energi spelar en viktig roll. Dessa är komplexa fenomen, och för att förstå dem krävs goda kunskaper i både matematik och fysik. Du får en förmåga att utveckla och värdera ny kunskap och du kommer att få en gedigen kunskapsbas som du till exempel kan utnyttja för att som ämneslärare inviga nya generationer i fysikens och matematikens värld. Du lär dig dessutom gedigen experimentell metodik när du i övningslaboratoriet granskar fysikens lagar kritiskt. Där fysikstudier oftast fokuserar på en enda fysikalisk process, använder astronomi en kombination av flera olika processer för att förstå astronomiska objekt, vilket ger dig utmärkt träning i att lösa komplexa problem. Programmet avslutas med ett självständigt arbete där du med handledning av en av våra forskare kommer att jobba med aktuell astronomisk forskning.