Kursen är fortsättning till kursen Finska som främmande språk I A, 15 hp. Samtidigt som du får grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket får du praktiska språkkunskaper i såväl muntliga som skriftliga vardagliga kommunikativa sammanhang.

Kursen består av följande delar:

  • Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig färdighet 2, 7,5 hp

Kursen kan även läsas som heltidsstudier på dagtid under höstterminen, se Finska som främmande språk I, 30 hp.