Dokumentet nedan gäller främst Svenska/Nordiska språk och Lärarutbildningen i svenska. Dokumentet finns även på dessa ämnens kurssidor.

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

Dokumentet är uppdaterat 30 augusti 2016.