Doktorandstudier i biologi administreras av forskningsinstitutionerna. Ansökan till doktorandstudier görs till utlysta doktorandtjänster hos respektive institution. Här finns också allmäna behörighetskrav och instruktioner angående doktorandstudier vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskning i biologi vid Stockholms universitet.