Institutionen för ekologi, miljö och botanik, eller DEEP, som vi kallar oss (Department of Ecology, Environment and Plant Sciences) är en nybildad institution vid Stockholm universitet, nyligen inflyttad i nya byggnader på universitetets campus. Nu har vi även startat en blogg vid institutionen!

Som man kanske kan gissa från vårt namn, så bedriver vi forskning och undervisning inom flera olika områden. Institutionens marinbiologer arbetar med forskning om Östersjön men också om tropiska hav. Inom växtforskningen studerar vi allt ifrån cellbiologi till vegetation och växternas evolution. Flera av våra forskare studerar interaktioner mellan växter och djur. Vi undervisar på kandidatprogram i biologi, marinbiologi, biogeovetenskap och molekylärbiologi, och på en rad olika masterprogram. På institutionen bedrivs forskarutbildning. För närvarande har vi ca 45 doktorander som utbildar sig till forskare.

Institutionen bedriver en bred forskning, exempelvis i våra växthus, bland tropiska koraller och i odlingsfält. Foto: Britannica Image Quest.
Institutionen bedriver en bred forskning, exempelvis i våra växthus, bland tropiska koraller och ute i fält. Foto: Britannica Image Quest och Per Ola Karis.
 

Våra forskare drivs framför allt av nyfikenhet, men också av viljan att lösa miljöproblem. Även om grundforskning är en viktig del av vårt arbete, så har en stor del av forskningen vid DEEP också en koppling till praktiska miljöfrågor. Det kan bland annat handla om biologisk mångfald, algblomningar i Östersjön, hur vi minskar effekterna av miljögifter, eller hur klimatförändringar påverkar naturen.

Forskare och studenter utför laborativa experiment och försök i fält. Foto: Marc Femenia.
Forskare och studenter utför både laborativa experiment och försök ute i fält. Här förbereds växtpreparat för mikroskopering. Foto: Marc Femenia.
 

Forskning publiceras i vetenskapliga artiklar och böcker som inte alltid är så tillgängliga för människor utanför forskarvärlden. DEEP har därför tagit initiativ till att sprida kunskapen om vår forskning via sociala medier, vår hemsida och med denna blogg. På detta sätt vill vi nå ut till så många som möjligt. För den som vill fördjupa sig i vad olika forskningsprojekt kommit fram till ger vi en vägledning till de vetenskapliga artiklarna.

Vi kommer också att skriva om hur det är att vara forskare. Vad gör egentligen en forskare? Hur är det att utbilda sig till forskare?

Vi har skapat en arbetsgrupp för att sköta denna kommunikation, stimulera våra forskare att medverka och dela med sig av sin kunskap, skriva om forskningen och lägga ut bilder på olika sociala medier. Forskarna själva skriver populärvetenskapliga sammanfattningar på vår hemsida, förklarar innehållet i vetenskapliga artiklar, och bloggar.

 

Ove Eriksson

Prefekt, DEEP