Stockholms universitet logo, länk till startsida

Valet 2022 — vem kan svara på vad?

Vilken roll spelar känslorna i politiken? Hur förhåller sig ideologier till sakpolitik? Hur beter sig väljarna i olika situationer? Vilken roll spelar medierna i valet? Stockholms universitets forskare kan berätta om många olika aspekter på området svensk politik, demokrati, val och politisk historia.

Plenisalen i Sveriges riksdag
Plenisalen, eller kammaren som den också kallas, ligger i Västra riksdagshuset. Foto: Mostphotos

 

Svensk politik, partierna, väljarna

Tommy Möller, professor i statsvetenskap
Forskningsfokus: svenska politiska partier, politiskt ledarskap och svensk politisk historia.
E-post: tommy.moller@statsvet.su.se, 070-712 34 34
Mer om Tommy Möller: https://www.su.se/profiles/tmo...

Jan Teorell, professor i statsvetenskap
Forskningsfokus: väljarbeteende (vilka grupper brukar rösta hur), stödröstning, samt regeringsbildning.
E-post: jan.teorell@statsvet.su.se, 070-868 18 91
Mer om Jan Teorell: https://www.su.se/english/prof...

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi
Forskningsfokus: Vem blir politiker i Sverige och vem gör politisk karriär? Hur kompetenta är politikerna relativt befolkningen? Vilka socioekonomiska bakgrunder har Sverigedemokraternas politiker? I vilka bostadsområden bor svenska politiker och gynnas politikernas egna bostadsområden i beslut om bygglov och skolnedläggningar? Vilka effekter har det fått med könskvotering inom svensk politik?
Kontakt: johanna.rickne@sofi.su.se , 070-433 73 88

Karl Loxbo, docent i statsvetenskap
Forskningsfokus: uppkomsten av högerpopulistiska partier och värderingsförskjutningar bland medborgare och vilka konsekvenser dessa får för partierna.
E-post: karl.loxbo@statsvet.su.se
Mer om Karl Loxbo: https://www.su.se/english/prof...

Mattias Folkestad, doktorand i nationalekonomi
Forskningsfokus: Kvantitativa analyser av väljare och valdeltagande i svenska val. Svensk politisk historia med fokus på rösträttsreformerna från början av 1900-talet. Utbildningspolitik.
Epost: mattias.folkestad@iies.su.se 073 - 429 43 67
Mer om Mattias Folkestad: https://www.su.se/english/profiles/maha9905-1.302712

Jakob Ahlbom, doktorand i statsvetenskap
Forskningsfokus: allmän opinion, väljarbeteende, politiska könsskillnader, svenska riksdagsledamöter
Kontakt: jakob.ahlbom@statsvet.su.se, 08-16 30 85, 073-942 29 32
Mer om Jakob Ahlbom: https://www.su.se/profiles/jaah2316-1.565867

Ryan Switzer, doktorand i sociologi (endast engelska)
Forskningsfokus: högerpolitiken i stadsmiljön, extremhögern och sociala rörelser i Sverige. Huvudfokus: Alternativ för Sverige, men även Sverigedemokraterna och Stram Kurs. Har även kunskaper om den svenska högerns alternativa mediemiljöer, upplopp i Sverige och Danmark och Ghettoplanen i Danmark.
Kontakt: ryan.switzer@sociology.su.se
Läs mer om Ryan Switzers forskning: https://www.su.se/profiles/rysw4164-1.507952

Zeth Isaksson, doktorand i sociologi
Forskningsfokus: väljarbeteenden, miljöpolitik, politiska effekter av skolnedläggningar och vindkraftsetablering.
Kontakt: zeth.isaksson@sociology.su.se , 08-16 43 07
Läs mer om Zeth Isakssons forskning: https://www.su.se/profiles/zei...

Demokrati, representation, rösträtt

Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap
Forskningsfokus: rösträtten, grundlagsändringar, populism.
E-post: ludvig.beckman@statsvet.su.se
Mer om Ludvig Beckman: https://www.su.se/english/prof...

Kåre Vernby, docent i statsvetenskap
Forskningsfokus: politisk representation.
E-post: kare.vernby@statsvet.su.se
Mer om Kåre Vernby: https://www.su.se/english/prof...

Kommunalpolitik

Jon Nyhlén, docent i statsvetenskap
Forskningsfokus: kommuner generellt, skolfrågor, migration och integration. Även risk- och krishantering i kommuner.
E-post: jon.nyhlen@statsvet.su.se , 08-16 35 75 (kopplad till mobil)
Mer om Jon Nyhlén: https://www.su.se/english/prof...

Penningpolitik, politisk ekonomi

Roine Vestman, docent i nationalekonomi
Forskningsfokus: Bostads- och bolånemarknaden, hushållens skuldsättning, penningpolitik, pensionssystemet och fonders avkastning. Hur påverkas hushållens konsumtion av förändringar i bostadspriser? Blir Riksbankens penningpolitik mer potent om hushållens skuldsättning är stor? Vilka egenskaper bör ett pensionssystem ha? Har svenska hushåll en tillräcklig sparbuffert? Vad kan vi säga om aktiefonders avkastning?
Kontakt: roine.vestman@su.se , 070-959 5588

David Seim, professor i nationalekonomi
Forskningsfoku: Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk ekonomi, utbildningsekonomi. Hur ojämlik är fördelningen av kapital och inkomster idag och i ett historiskt perspektiv? Kan ekonomisk politik, som t ex skatteförändringar och utbildningsreformer, fungera som en utjämnande kraft? Vilka är effektivitetsförlusterna av progressiv ekonomisk politik?
Kontakt: david.seim@su.se , 073-9771123

Hitta fler experter på nationalekonomi:
https://www.su.se/nationalekonomiska-institutionen/om-institutionen/om-oss/kontakta-en-expert-1.548026

Media, retorik och politisk moral

Ester Pollack, professor i journalistik
Forskningsfokus: politisk journalistik och politisk kommunikation, medias roll för politisk opinion, politiska skandaler och mediedrev
Kontakt: ester.pollack@ims.su.se , 08-16 30 29
Läs mer om Ester Pollacks forskning: https://www.ims.su.se/forsknin...

Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningsfokus: digital politisk kommunikation; medier, rasism och främlingsfientlighet
Kontakt: mattias.ekman@ims.su.se
Läs mer om Mattias Ekmans forskning: https://research.ims.su.se/se/...

Gunilla Almström Persson, retorikforskare och lektor vid Institutionen för flerspråkighet Forskningsfokus: politisk retorik, samtida språkbruk, språket som påverkansmedel, myndighetskommunikation i sociala medier, politikers retoriska strategier. Är just nu aktuell med studien ”Politiker i soffprogram”
Kontakt: gunilla.persson@su.se, 070 717 70 22
Läs mer om Gunilla Almström Perssons forskning: https://www.su.se/profiles/gun...

Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska
Forskningsfokus: politiskt och totalitärt språkbruk, specifikt i Tyskland, gröna partier, högerpopulism, språket som identitetsfråga. Författare till boken "Den beväpnade freden. Språk och politik i det delade Tyskland".
Kontakt: charlotta.brylla@tyska.su.se , 08-16 35 20
Läs mer om Charlotta Seiler Bryllas forskning: https://www.su.se/profiles/chb...

Jonas Olson, professor i praktisk filosofi
Forskningsfokus: moralfilosofi (särskilt metaetik) och moralfilosofins historia. Hur viktigt är det att politikerna lever som de lär? Hur förhåller sig moral till politik? Hur förhåller sig ideologier till sakpolitik?
Kontakt: jonas.olson@philosophy.su.se
Läs mer om Jonas Olsons forskning: https://www.philosophy.su.se/f...

Digital säkerhet

Lisa Kaati, universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: Analys av sociala medier med fokus på hot mot valets genomförande, hat och hot samt våldsriskbedömningar.
Kontakt: lisa.kaati@dsv.su.se
Läs mer om Lisa Kaatis forskning: https://www.su.se/profiles/lik...

Stefan Axelsson, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: brottsbekämpning med digitala bevis, cybersäkerhet
Kontakt: stefan.axelsson@dsv.su.se
Läs mer om Stefan Axelssons forskning: https://www.su.se/profiles/sta...

Mattias Svahn, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: mediepsykologi med fokus på desinformation i sociala medier, cybersäkerhet
Kontakt: svahn@dsv.su.se
Läs mer om Mattias Svahns forskning: https://www.su.se/profiles/mas...

Globalisering

Adrienne Sörbom, professor i sociologi
Forskningsfokus: politisk globalisering, företagsdriven global politik, global politik inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen samt den globala rättviserörelsen. Miljö, ungdomspolitik, människors uppfattningar om politik, samt nya politiska handlingsformer är andra intressen.
Kontakt: adrienne.sorbom@score.su.se , 070-777 37 08
Läs mer om Adrienne Sörboms forskning: https://www.score.su.se/medarb...

Lisa Dellmuth, professor i internationella relationer
Forskningsfokus: allmän opinion och legitimitet i global politik med särskilt fokus på klimatanpassning.
Kontakt: lisa.dellmuth@su.se
Läs mer om Lisa Dellmuths forskning: https://www.su.se/profiles/lde...

Hållbar utveckling

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning
Forskningsfokus: miljö- och klimatpolitik.
E-post: karin.backstrand@statsvet.su.se
Mer om Karin Bäckstrand: https://www.su.se/english/profiles/kab-1.194527

Victor Galaz, docent i statsvetenskap, vice föreståndare för Stockholm Resilience Centre
Forskningsfokus: forskar om klimatfrågan ur ett brett samhällsvetenskapligt och politiskt perspektiv, expert på internationella klimat- och miljöfrågor, inklusive teknikutveckling, finanssektorns roll, och klimatforskningens betydelse för klimatfrågan.
Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se
Läs mer om Victor Galaz forskning: https://www.stockholmresilienc...

John Hassler och Per Krusell, båda professorer vid Institutet för internationell ekonomi
Forskningsfokus: Klimatekonomisk modellering och analys av klimatpolitik, det globala och långsiktiga samspelet mellan klimat, ekonomi och teknisk utveckling. Vilken ekonomisk politik behövs för att styra samhället mot klimatneutralitet?
Kontakt: john.hassler@iies.su.se, 070-8117263
Kontakt: per.krusell@iies.su.se, 08-16 30 73

Hitta fler experter på klimat och hållbarhet: https://www.su.se/forskning/hi...

Politisk historia

Annika Berg, docent i idéhistoria
Forskningsfokus: Historiska rösträttsbegränsningar, hälso- och sjukvårdens politiska idéhistoria
Kontakt: annika.berg@idehist.su.se
Läs mer om Annika Bergs forskning: https://www.su.se/profiles/annib-1.190429

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet
Forskningsfokus: de internationella relationernas historia, (från 1870 till idag), särskilt Kalla kriget (inkl. neutralitet, NATO och europeisk säkerhetspolitik). Modern politisk historia, migrationshistoria och diaspora.
Kontakt: aryo.makko@historia.su.se, 08-16 31 30
Läs mer om Aryo Makkos forskning: https://www.su.se/profiles/ard...

Leos Müller, professor i historia med
Forskningsfokus: Internationella relationer och neutralitet, global historia, ekonomisk och diplomatisk historia, författare till boken "Neutrality in World History" (2019).
Kontakt: leos.muller@historia.su.se, Tel 08-674 71 02
Läs mer om Leos Müllers forskning: https://www.su.se/profiles/lml...

Jens Ljunggren, professor i historia
Forskningsfokus: politisk känslohistoria, idrottshistoria. Vilken roll spelar känslorna i politiken? 
Kontakt: jens.ljunggren@historia.su.se
Läs mer om Jens Ljunggrens forskning: https://www.su.se/profiles/jlj...

Mats Hallenberg, professor i historia med fokus på förmodern tid
Forskningsfokus: politisk historia under äldre tid, i Sverige och Skandinavien. Frågor om vilka som har styrt landet och varför, samt hur vanligt folk – såväl bönder som stadsbor – har burit sig åt för att protestera och påverka utvecklingen. Även politiska historia under 1800- och 1900-tal.
Kontakt: mats.hallenberg@historia.su.se , 08-16 25 69
Läs mer om Mats Hallenbergs forskning: https://www.su.se/profiles/mar...

Magnus Linnarsson, docent, universitetslektor i historia
Forskningsfokus: stat och samhälle under både äldre och modern tid, politisk historia i vid bemärkelse med speciellt intresse för debatter i riksdag och kommun. Frågor om privat och offentlig drift och välfärdssystemens historia.
Kontakt: magnus.linnarsson@historia.su.se , 08-16 20 21
Läs mer om Magnus Linnarssons forskning: https://www.su.se/profiles/mli...

Fler expertlistor med fokus på frågor som påverkar politiken

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida