Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klimat och klimatförändringar – experter vid Stockholms universitet

På Stockholms universitet finns många forskare som kan klimat och klimatförändringar, vi listar några av dem nedan. Våra presskontakter längst ner på sidan hjälper dig gärna att hitta fler.

plantor

 

Inlandsisar, glaciärer och kryosfären
Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi, forskar om interaktioner mellan isar och hav.
Kontakt: nina.kirchner@natgeo.su.se

Klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv
Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, kan svara på generella frågor om klimatförändringar och kolets kretslopp, samt specifika frågor om klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv.
Kontakt: alasdair.skelton@geo.su.se

Hur klimatförändringar påverkar jordar och våtmarker samt Arktis och permafrosten
Gustaf Hugelius, docent, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 78 73 (kopplad till mobil), gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Klimat och klimatprocesser i Arktis
Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen. Även kunnig inom klimatfrågan i allmänhet.
Kontakt: michaelt@misu.su.se alt 070-20 56 631 alt 08-16 31 10

Tröskeleffekter
David Armstrong McKay, Postdoktor, Stockholm Resilience Centre, forskar om tröskeleffekter som till exempel skogsdöd och minskat plankton påverkar klimatet.
Kontakt: 073-707 88 74, david.armstrongmckay@su.se
Språk: engelska

Hållbar mat
Line Gordon, chef, Stockholm Resilience Centre, expert på hur matproduktion påverkar klimatet och vad som behövs för att göra den mera hållbar och hälsosam.
Kontakt: 073-707 85 29, line.gordon@su.se
Språk: engelska och svenska

Skolstrejker för klimatet
Joost de Moor, postdoktor, Statsvetenskapliga institutionen, forskar om proteströrelser, särskilt inom miljöområdet. En del av forskningen består av intervjuer med aktivister i skolstrejkerna för klimatet i flera europeiska städer.
Kontakt: 08-16 30 85, joost.demoor@statsvet.su.se
Språk: engelska

Luftföroreningars inverkan på klimatet och Amazonas roll i det globala klimatet
Hans-Christen (HC) Hansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-649 72 90, hanschristen.hansson@aces.su.se

Vilken roll spelar klimatförhandlingar?
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Statsvetenskapliga institutionen, och medlem i Klimatpolitiska Rådet, kan svara på frågor om civilsamhällets och internationella institutioners roll i klimatförhandlingar och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internationella förhandlingar.
Kontakt: karin.backstrand@statsvet.su.se, 08-16 15 78, Mobil: 070-565 96 97

Historiska jordbruks- och trädgårdsväxters klimatanpassning
Matti Wiking Leino, docent, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Kontakt: 08-16 25 18, matti.leino@arklab.su.se

Hur aerosoler och moln påverkar klimatet
Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen, kan också svara på frågor om ozon, övriga växthusgaser samt gaser generellt i atmosfären. Hon har också medverkat i tidigare IPCC-rapporter.
Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Globala klimatmodeller och framtidsscenarier
Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0702-55 54 71, gunilla@misu.su.se

Offentlig opinion och förtroende för global klimatpolitik
Lisa Dellmuth, universitetslektor och docent i internationella relationer. Forskar om betydelsen av idéer, offentlig opinion och förtroende för forskning och politik för regional och global klimatanpassning.
Kontakt:lisa.dellmuth@su.se

Klimat- och miljöundervisning
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik med inriktning undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, kan svara på frågor om vad, och hur, man kan undervisa om klimat och miljö.
Kontakt: cecilia.lundholm@hsd.su.se, 08-16 40 42

Etiska aspekter på klimatproblemet: Vad borde vi göra?
Henrik Lagerlund, professor i filosofihistoria, Filosofiska institutionen. Kan svara på frågor om kunskap och skepticism. Är också intresserad av relationen mellan klimat och mat och vilken betydelse det har för våra matval.
Kontakt: henrik.lagerlund@philosophy.su.se, 070-469 49 98

Vad händer i Sverige när jordklotets temperatur stiger?
Georgia Destouni, professor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 85, georgia.destouni@natgeo.su.se

Hur bidrar moln och nederbörd till en renare luft?
Ilona Riipinen, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 72 84, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se

Aerosolpartiklar, moln, klimat, klimatmodeller
Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se

Metanutsläpp från Arktiska oceanen
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se

Permafrost och klimat
Britta Sannel, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 95, britta.sannel@natgeo.su.se

Kebnekaises sydtopp smälter i rekordfart
Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Globala vattenresurser, klimatförändring och hållbar utveckling
Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Institutionen för naturgeografi och föreståndare, Navarino Environmental Observatory (NEO)
Kontakt: johan.kuylenstierna@su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet
Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08- 16 43 36, 0735- 95 81 59, jonas@misu.su.se

Spår i havsbotten visar hur känslig delar av Antarktisisen är
Martin Jakobsson, professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Luftföroreningar i städer
Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-938 30 86, christer.johansson@aces.su.se

Klimatets förändring genom historien – hur klimatförändringar påverkat människors livsvillkor, sambandet mellan förändringar i temperatur och torka under längre tidsskalor
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent, Historiska institutionen
Kontakt: 070-662 07 28, fredrik.c.l@historia.su.se

Klimatet i Stockholm sedan 1700-talet
Anders Moberg, docent, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 7814, anders.moberg@natgeo.su.se

Klimathotet och framtiden – kulturvetenskapliga perspektiv på barns rädslor
Helena Hörnfeldt, etnolog, postdoc, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt: 08-674 79 12, helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Katastrofer och kriser – samhällets utmaningar
Victor Galaz, docent, statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre
Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se

Anpassningsförmåga för jordbrukssamhällen  
Eugene Costello, postdoktor, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, forskar om anpassningsförmåga för jordbrukssamhällen i medeltida och tidigmoderna Irland, Skottland och västra Sverige (Värmland). Syftet är att använda de historiska lärdomarna för att diskutera värdet av hållbar livsmedelsproduktion i dag.
Kontakt: 08-16 10 53, eugene.costello@arklab.su.se
Språk: engelska

Miljörättvisa och klimatflyktingar   
Francesca Rosignoli, postdoktor, Statvetenskapliga institutionen, forskar om miljörättvisa och klimatflyktingar och om begreppet flyktingstatus bör breddas för att erkänna klimatflyktingar.
Kontakt: francesca.rosignoli@statsvet.su.se
Språk: engelska

Klimatpolitik, jämförande analys
Larissa Basso, postdoktor, Juridiska institutionen, forskar om hållbara övergångsprocesser (transitions) och varför vissa länder verkar engagerade i att minska koldioxidutsläppen medan andra inte är det.
Kontakt: 08-16 37 39, larissa.basso@juridicum.su.se
Språk: engelska

Klimatet i barnlitteraturen
Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Har ett särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur och forskar om miljöfrågor i barn- och ungdomslitteratur.
E-post: lydia.wistisen@littvet.su.se

Organisationers, företags och civilsamhällets roller i klimatomställningen
​Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Har även medverkat vid flera  klimatmöten och har kunskaper om förhandlingarna.
​Kontakt:naghmeh.nasiritousi@statsvet.su.se, alt 08-16 34 66

Klimatanpassning och ursprungsfolk
Suanne Segovia, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, och medverkande i projektet ​GlocalClim (Glocalizing Climate Governance: The role of Integrated Governance for a Just and Legitimate Adaptation to Climate Risks). Vid COP25 i Madrid är hon vara representant för projektet och träffar bland annat företrädare för ursprungsfolk för att diskutera deras roll i klimatanpassning.
Kontakt: suanne.segovia@ekohist.su.se, alt 076-916 60 25
Språk: engelska och spanska

 


Bolincentret för klimatforskning leds av Stockholms universitet (Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Institutionen för miljövetenskap, Institutionen för geologiska vetenskaper, Meteorologiska institutionen, Institutionen för naturgeografi och Zoologiska institutionen) i samarbete med SMHI och KTH. Vid centret arbetar omkring 400 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare för att ta fram ny kunskap om världens klimat i dåtid, nutid och framtid.
Annika Granebeck, koordinator och kommunikatör
Kontakt: 08-674 78 37, 0721-48 91 49, annika.granebeck@su.se
Magnus Atterfors, kommunikatör
Kontakt: 08-674 75 97, 076-695 70 78, magnus.atterfors@su.se

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens "resiliens", deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.
Sturle Hauge Simonsen, kommunikationschef
Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett fristående internationellt forskningsinstitut grundat av den svenska regeringen med uppdrag är att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppnå en hållbar utveckling. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal.
Ylva Rylander, press- och kommunikationsrådgivare
Kontakt: 0731-50 33 84, ylva.rylander@sei.org

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Elisabeth Däcker, administrativ chef
Kontakt: 0737-07 89 71, elisabeth.dacker@geo.su.se

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Stella Papadopoulou, kommunikatör
Kontakt: 08-674  70 11, stella.papadopoulou@aces.su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
Amanda Gonzales Bengtsson, kommunikatör
Kontakt: 0700-12 67 29, amanda.bengtsson@su.se

Institutionen för naturgeografi (NG)
Malin Stenberg de Serves, kommunikatör
Kontakt: 0706-18 25 35, malin.stenberg@natgeo.su.se

Meteorologiska Institutionen (MISU)
Marianne Lagerklint, webbansvarig och presskontakt
Kontakt: marianne.lagerklint@misu.su.se, 08-16 25 34

Östersjöcentrum arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöutmaningar. Vi fokuserar på fiske, övergödning, biologisk mångfald och farliga ämnen i havsmiljön men vi hjälper dig även att hitta experter inom marin forskning som bedrivs vid andra delar av Stockholms universitet.
Kommunikatörer:
Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se, 08-16 37 18
Henrik Hamrén, henrik.hamren@su.se, 08-16 31 09
Policychef:
Gun Rudquist, gun.rudquist@su.se, 08-16 45 24

Naturvetenskapliga fakulteten
Lina Enell, kommunikatör
Kontakt: 08-16 39 04, 070-219 78 28, lina.enell@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet
Kontakt: 08-16 40 90, press@su.se

På denna sida