Arbetsmiljöplan för Fysikum 2024 (807 Kb)
Handlingsplan 2024 för arbetsmiljöarbetet vid Fysikum (127 Kb)