Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Barns villkor & rättigheter

Barns villkor & rättigheter

Ett profilområde som studerar barns villkor ur en mängd olika perspektiv.

Det är ett område som är särskilt framträdande inom disciplinerna barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete och specialpedagogik samt vid enheterna Centrum för barnkulturforskning, Barnrättscentrum och Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa. Här ingår studier av barns rättigheter och utsatthet. Inom området studeras också barnkultur i samhället: litteratur, musik, film och teaterproduktion med barn som målgrupp, jämte gestaltning av barn och ungdomar i olika konstnärliga uttryck. Förutom internationellt framstående forskning bedrivs omfattande öppen seminarieverksamhet med deltagare från olika intressenter, främst myndigheter. Forskningsområdet har erhållit stora anslag från nationella och internationella finansiärer.

Se filmen med Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap: Barnlitteraturens påverkan de senaste århundradena.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningsansvarig
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Christer Johansson
Rum: 413, hus A i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen och forskningssekreterare
Maria Ahlbäck Åkestam
Rum: 339
Tel: 08-16 36 25
E-post: mia.akestam@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Maria Ahlbäck Åkestam
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teater- och dansvetenskap
Lena Hammergren

Administratör för forskarutbildningen
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube