Som forskningssekreterare har jag till uppgift att organisera allting som rör IKE:s forskning: DiVA, bibliometri, publiceringsstrategier, ämnesövergripande seminarier och forskardagar, gästföreläsningar, strategier för projektansökningar, internationalisering o s v. Det handlar om att, i samverkan med IKE:s Forskningskollegium och forskningsansvarige professor Anders Cullhed, strukturera forskningsverksamheten och bidra till att bygga en ämnesövergripande forskningsmiljö där institutionens ämnen kan fungera tillsammans. Arbetet som koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde innebär likartade uppgifter som att samordna, strukturera och fungera som kommunikatör för litteraturämnet som i dag finns på fem olika institutioner vid SU.

Läs mer om Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU

Kontakt

Rum: 413
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se