Det finns tre huvudområden för institutionens forskning:

Viktiga forskningsområden vid institutionen är äldre litteratur och intermedialitet i olika former, dvs. litteraturens samverkan med bild, film, musik. Det finns också en väl etablerad Strindbergskompetens, forskning om nordiskt drama, om romantiken och om kultur och genus i det sena 1800-talet. Många arbetar med internationella ämnen och allt fler arbetar inom området äldre litteratur före 1800. Institutionen är känd för sin teoretiska profil och estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett område.