Kulturarvsforskning

Kulturarvsforskning

Foto: Anna Källén

Kulturarvsforskning studerar hur gamla ting, platser och traditioner ges värde och används i dagens samhälle. Kulturarvsforskning är ett av Humanistiska fakultetens framtida ledande forskningsområden.

Vår forskning knyter an till det internationella forskningsfältet kritiska kulturarvsstudier. Det omfattar ett brett spektrum av viktiga företeelser i samhället – från krig till kulturturism – och bygger på tvärvetenskapliga möten mellan historiska och samtidsinriktade ämnen. 

Sedan 2016 pågår en satsning för att bygga upp ett nytt forskningscentrum för kulturarvsstudier – Stockholm Centre for Critical Heritage Studies (SCCHS). Centret blir en samlingsplats för forskare från olika ämnen och fakulteter, med intresse för kritiska kulturarvsstudier. Målsättningen är att skapa en tvärvetenskaplig spetsforskningsmiljö med internationella gästforskare, seniora forskare och doktorander. Centret ska också fungera som en oberoende kunskapsresurs för Stockholms många kulturarvsmyndigheter och offentliga kulturarvsinstitutioner.

Elisabeth Niklasson står framför en tegelbyggnad. Solen skiner och hon ler.

Arkeologen Elisabeth Niklasson gästforskare vid institutionen

Under november har Institutionen för kultur och estetik besök av gästforskaren Elisabeth Niklasson. Hon ska arbeta innanför satsningen på kulturarvsstudier som framtida ledande forskningsområde.

Viking

Poddcast: Vikingen som medial och museal figur

Vem är egentligen vikingen? Och vem bestämmer det? Hör ett samtal mellan Anna Källen, forskare i kritiska kulturarvsstudier, filmvetaren Jan Holmberg och arkeologen Fredrik Svanberg om en figur ur vårt förflutna och vilken roll den spelar för oss idag.

Samtalet

Samtalet är centrets publika forum. I samtalet möts två svenska forskare från olika ämnen kring en dagsaktuell kulturarvsfråga. Syftet är att erbjuda en akademisk fördjupning i publik samtalsform. Samtalet är öppet för allmänheten och hålls alltid på svenska på kvällstid, i Auditoriet på Institutionen för kultur och estetik.

2017.10.10 Vikingen som medial och museal figur
2017.11.07 Bevarandestrider - från almar till Nobelmuseum
2017.12.05 Föremål på gränsen till kulturarv

Referensgrupper

Arbetet med att bygga upp forskningscentret SCCHS leds av Anna Källén, docent i arkeologi, med stöd av två rådgivande referensgrupper.

Symposiet

Symposiet är centrets internationella forum. I symposiet, som hålls årligen, möts svenska och internationella forskare kring en central och angelägen kulturarvsfråga. Symposiet hålls på engelska och är öppet för forskare, studenter och verksamma inom kulturarvsfältet.

2017 Kulturarv och gränser
2016 Kulturarv i rörelse

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Jenny Rosen
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: jenny.rosen@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Maria Ahlbäck Åkestam
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Associaton for Critical Heritage Studies
Critical Heritage Studies Network at Stockholm University

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube