En bestående av forskare i fältet kritiska kulturarvsstudier vid Stockholms universitet:

Mats Börjesson, Professor i Barn- & Ungdomsvetenskap
Mattias Frihammar, FD i Etnologi
Adam Hjorthén, FD i Historia (nu vid Freie Universität, Berlin)
Fredrik Krohn Andersson, FD i Konstvetenskap
Catharina Nolin, Docent i Konstvetenskap
Marie Sandström, Professor i Rättshistoria
Siri Schwabe, FD i Socialantropologi
Anna Storm, Docent i Kulturgeografi

Och en extern internationell referensgrupp:

Jiat-Hwee Chang, Assistant Professor i Arkitekturhistoria vid National University of Singapore
Valdimar Tr. Hafstein, Professor i Etnologi vid University of Iceland
Siân Jones, Professor i Kulturarv och Miljöhistoria vid Stirling University, UK.
Ali Mozzafari, FD i Arkitekturhistoria från Teheran, vid Deakin University, Australien.
Helaine Silverman, Professor i Antropologi vid University of Illinois, USA
Tim Winter, Professor i Kulturarvsstudier vid Deakin University, Australien