VT 2019
John Stuart Mill, On the Subjection of Women (1869)
Boken är en filosofisk och kvinnohistorisk klassiker. Mill ser kvinnoförtrycket som en skam för den västerländska civilisationen och summerar ett helt livs tankar om den aktuella fråga som angick honom mest personligt. Boken ger en bild av vad som händer när utilitarismen och den klassiska 1800-talsliberalismen appliceras på ett av tidens kontroversiella ämnen. Hans verk spreds i stora upplagor för att påverka opinionen och översattes snabbt, till svenska redan samma år som Qvinnans underordnade ställning. Mills privatliv var långt ifrån konventionellt och forskningen visar att flera kvinnor aktualiseras när tillkomsthistorien diskuteras – både hans hustru Harriet Taylor Mill och hennes dotter Helen Taylor. Kursen syftar till närläsning och tolkning av klassiker. Den är tematiskt upplagd och rymmer intensivt klassikerstudium, forskningspresentationer samt tillfälle till diskussioner och personlig fördjupning.

Lärare: Elisabeth Mansén, Idéhistoria

HT 2019
G. E. Lessing, Laokoon
Lessings Laokoon från 1766 är en av estetikens klassiker. Lessing diskuterar här skillnaderna mellan diktkonsten och bildkonsten, särskilt deras förhållande till tid och rum. Lessing är dessutom, som översättaren Sven-Olov Wallenstein påpekar, ”en föregångare till den moderna konst- och litteraturkritiken”. En läsning av denna klassiker – från den tid då konstbegreppet etableras och de olika konstarterna definieras – är relevant för alla discipliner inom IKE. Laokoon ger anledning att diskutera konstarternas semiotik såväl som deras affektiva och kroppsliga dimensioner och betraktarens/läsarens viktiga roll.
Kursen kommer att innefatta närläsning av Laokoon, diskussion av aktuell sekundärlitteratur kring verket, och Laokoons betydelse för nutida teoretiska diskussioner

Lärare: Anna Cullhed, Axel Englund Litteraturvetenskap

VT 2020
Nietzsche, Tragediens födelse
Lärare: Jacob Derkert och Joakim Tillman, Musikvetenskap.

Mer information kommer

HT 2020
Eve Kosofsky Sedgwick, Touching feeling: affect, pedagogy, performativity (Durham: Duke University Press, 2003)
Boken, som var Sedgwicks sista, är en modern klassiker inom affektteori och innehåller några av Sedgwicks viktigaste teorier kring skam, feminism, queer, performativitet, hiv och aids, “paranoida” vs “reparativa” läsningar samt relationen mellan aktivism och pedagogik. M.a.o., den kommer att vara av stort intresse för både doktorander och lärare inom samtliga ämnen som är representerade på IKE.

Lärare: Dirk Gindt, teatervetenskap.