Verket gavs ut första gången 1994 och betraktas sedan länge som en klassiker, inte minst tack vare hur Colomina har problematiserat relationen mellan modernismens arkitektur och bilden av modernismens arkitektur, alltså hur den då samtida arkitekturen reproducerades i tidskrifter och böcker och hur den tolkades genom dessa visuella representationer.

Kursen syftar till närläsning och tolkning av verket. Hur kan vi läsa och förstå Beatriz Colominas bok dels mot bakgrund av den kontext i vilken den är skriven, dels mot hennes egen läsning av litteratur om och av arkitekter som Le Corbusier, Adolf Loos mfl? Vad säger boken om synen på relationen mellan modernistisk arkitektur och media och det samspel som utvecklades mellan dem?

Litteraturen utgörs förutom av Privacy and Publicity också av en del sekundär- och referenslitteratur. Examinationen kommer att bestå av en individuell uppgift och av en muntlig presentation av egenvalt tema för kursdeltagarna.

Professor Beatriz Colomina är verksam vid School of Architecture och Graduate Studies in Media and Modernity vid Princeton University, USA. Hon har även skrivit flera andra uppmärksammade böcker, som Sexuality and Space (1992) och Domesticity at War (2007).

Mer detaljerad beskrivning av seminarierna kommer senare; schemalagda tider ser ni nedan:

v. 12 22 mars 10:00–12:00 rum 157 Kursintroduktion och seminarium

v. 15 12 april 10:00–12:00 rum 157 seminarium

v. 17 26 april 10:00–12:00 (ev. em också) seminarium på ArkDes (bibliotek + arkiv)

v. 18 3 maj 10:00–12:00 seminarium med Beatriz Colomina på IKE (509)

(v. 18 4 maj Beatriz Colomina öppen föreläsning på ArkDes/Moderna)

v. 20 17 maj 10:00–12:00 rum 157 seminarium

v. 22 31 maj 10:00–12:00 rum 157 avslutande seminarium

Välkommen med anmälan och frågor till catharina.nolin@arthistory.su.se senast den 10 mars.