Vera Sundin

Pastoraldiktning är en antik tradition som var starkt omhuldad i det svenska 1700-talet av poeter som Hedvig Charlotta Nordenflycht och Gustaf Philip Creutz. Eftervärlden har ofta givit denna litteratur en trivialiserande beskrivning som intill förväxling likartad kärlekspoesi i förskönad lantmiljö – en inte helt rättvisande bild av en litterär kod som användes för en mängd olikartade syften. Den här presentationen kommer att diskutera pastoralen ur ett bredare teoretiskt perspektiv och belysa dess skiftande funktioner runt 1700-talets mitt.

Seminariet sker via Zoom. Kontakta Ann Öhrberg för länk:
ann.ohrberg@littvet.uu.se

Vera Sundins forskning

Portal 1700