Omslaget av Bebyggelsehistorisk tidskrift nummer 76
Omslaget av Bebyggelsehistorisk tidskrift nummer 76.

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området. Tidskriften ges ut två gånger per år av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift. 

Till föreningens hemsida.

Om Fredrik Krohn Anderssons forskning

Om Catharina Nolins forskning